סיקור הכנס השישי לבטחון לאומי: "הכוח האווירי ואתגרי מדינת ישראל"

להאזנה להרצאות היום השני של הכנס הקש כאן. יתר ההרצאות יועלו לאתר בקרוב

 

 לקראת המעבר מהמאה העשרים למאה העשרים ואחת היו לא מעט השערות והערכות לגבי כיווני ההתפתחות של הכוח האווירי. מטרת הכנס היתה להסתכל על הערכות אלה ולהעמיד למבחן תפיסות ומחשבות תקפות לגבי מהות הכוח האווירי.

 

הכנס עסק במספר נושאים:

- מהות השינויים בטבע המלחמה ו/או הלוחמה והשינויים שחלו בתפיסות הלוחמה של היריבים.

- הסתכלות ביקורתית על בניין הכוח ואתגרי חיל האוויר לאור השינויים בטבע המלחמות ותפיסות הלוחמה של היריבים.

- דיון תפיסתי בשילוב הנדרש בין הזרועות השונות לאור אותם שינויים.

- הסתכלות ממוקדת יותר על העימות האסימטרי בהנחה שמרכזיותו הולכת וגדלה, כך גם מורכבותו.

- התפתחויות טכנולוגיות בכל הקשור להטלת חימוש מהאוויר ודרך האוויר.

- מושב מסכם בהשתתפות מפקדי חילות אוויר לשעבר מהארץ ומרחבי העולם.

 

השתתפו בכנס מרצים בכירים מחו"ל ומהארץ, החל מהדרג הפוליטי, העוסק באסטרטגיה מדינית צבאית, המשך בקציני צבא בכירים בהווה ובעבר, באנשי התעשיה הבטחונית וכן מהאקדמיה. ראוייה לציון מיוחד השתפות מפקדי חילות אוויר לשעבר מרחבי העולם. בנוסף שילבנו בכנס גם מרצים וחוקרים צעירים יותר וחדורי רוח קרב. ההרצאות, שהועברו במהלך הכנס, תסוכמנה ותיערכנה על מנת שתוכלנה לשמש את כל מי שיחפוץ בכך.

 

מטרת מאמר זה היא להעלות מספר נקודות ראשונות למחשבה:

 

השינויים באופי המלחמה / לחימה: נראה שהויכוח לגבי השאלה האם השינוי הוא באופי המלחמה או במאפייני הלוחמה הוא ויכוח מעט אנאכרוניסטי שכן ללא ספק חלו שינויים משמעותיים המחייבים דרך חשיבה ופעולה שונה מבעבר. לעניין זה מתחבר נושא העימות האסימטרי. ההערכה במכון פישר היא שלמושג זה יש פוטנציאל רב בהסבר התופעה וביכולת לחשוב על פתרונות רלבנטיים. מכון פישר יתייחס לכך בהרחבה במסגרת מחקר שיתצפרסם בעתיד הקרוב.

 

השינויים בתפיסות הלוחמה של היריבים ואתגרי חיל האוויר: ההרצאה בנושא השינויים בתפיסות הלוחמה של היריבים הבהירה שאכן חלו שינויים משמעותיים, חלקם נבעו מתפיסת היריבים נחיתותם הצבאית, במיוחד מול העוצמה האווירית של המערב, וחלק אחר מהשינויים נעשה לאור התפתחות תפיסות בלתי תלויות.

 

המושב שעסק באתגרי חיל האוויר תאר את הפער שנוצר ואת הפיגור שלנו בהתאמת יכולותינו אל מול השינויים שחלו אצל היריבים. אחת הדוגמאות היא הבנת המורכבות של המושג "הגנת שמי המדינה". לאחר שנים רבות בהן הצליח חיל האוויר לשמור על שמים נקיים מצליחים היריבם לחדור, בדרכים שונות מבעבר, את מערכת ההגנה האווירית. אין ספק שהמושג מחייב חשיבה מחודשת.באופן רחב יותר חשף מושב זה את מציאות לפיה היכולת של חיל האוויר לבצע מהלכים בעלי אלמנט הכרעתי הולכת וקטנה ולכן מחייבת חשיבה מחודשת על תפיסות ועל בניין הכוח.

 

חיל האוויר כיישות אסטרטגית: מספר דוברים, מהארץ ומהעולם, החל מהמרצה הפותח, השר לעניינים אסטרטגיים, וכלה במפקד חיל האוויר האוסטרלי לשעבר, התייחסו למעמדו המיוחד של חיל האוויר בין שאר הזרועות. הטענה היתה שחיל האוויר, בשל הפרספקטיבה המאד ייחודית שלו, מחויב בהסתכלות אסטרטגית רחבה, דומה לזו של המטכ"ל. אין מחלוקת, כמובן, לגבי זה שחיל האוויר מבצע משימות שתכליתן אסטרטגית. הטענה היא שאסור לחיל האוויר להסתפק בכך, להמתין להגדרת והטלת משימות, חשובות ככל שתהיינה, אלא הוא חייב להיות שותף לעשיית האסטרטגיה. גם לנושא זה יתייחס מכון פישר בהרחבה בעתיד הקרוב. החשיבה האסטרטגית נדרשת גם בשל ההבנה שמורכבות העימותים מחייבת , מעבר לשיתוף הפעולה הבן זרועי, גם שיתוף פעולה בין ארגוני.

 

מושב בניין הכוח והמושב הטכנולוגי: במושבים אלה הוצג הויכוח לגבי מהות המושג "כוח אווירי" ולגבי האפשרות שתפיסת מטוס הקרב המאוייש מאפילה על האלמנטים האחרים ופוגמת ביכולת לפתח תפיסות ובניין כוח מאוזנים יותר. במושבים אלה הוצגו מרכיבים שונים, חלקם בעלי זיקה ברורה למושג כוח אווירי וחלקם האחר נמצא בתפר ומחייב בחינה מחדש של המושג. האם ההגדרה נובעת מהפלטפורמה (כל מה שמוטל מהאוויר) או מהמטרות (רחוקות, אסטרטגיות).

 

מושב מסכם: מושב מפקדי חילות האוויר לשעבר היה מרתק. מושב זה אפשר למאזינים להבין בעיות אזוריות וגלובליות כפי שהן נתפסו על ידי מפקדים בכירים שהיו מעורבים בעשיית אסטרטגיה. למרות הייוחדיות של כל מדינה ומדינה, מטעמה הופיע המפקד הבכיר, היו לא מעט סוגיות גנריות הקשורות לכוח אווירי בכלל. אחת מהשאלות הללו היתה האם ניתן להכריע באמצעות כוח אווירי מערכות. לשאלה זו לכאורה ניתנה תשובה לקראת סוף המאה העשרים – בעקבות המערכה ביוגוסלביה. מסתבר שהמציאות מורכבת הרבה מכפי שנצפתה, והיכולת של מעצמות או מדינות מפותחות להכריע יישויות חלשות מהן בהרבה באמצעות כוח אווירי איננה ברורה כלל וכלל. על רקע זה היה מעניין במיוחד לשמוע את ביקורתו של מפקד חיל האוויר האמריקאי, גנרל מוסלי, על הטלת המגבלות על הפעלת הכוח האוויר באפגניסטן. הגבלות אלה נובעות מתפיסה לפיה המאבק על ה: " Heartts and Minds " של האוכלוסיה המקומית והנצחון שם חשוב ומשמעותי יותר מההכרעה הצבאית של כוחות הטליבן.

 

לאור איכות וחשיבות ההרצאות, שהועברו במהלך הכנס, החליט מכון פישר לערוך אותן במתכונת של אסופת מאמרים בתקווה שהן תסייענה לאלה שעושים במלאכה. המכון ימשיך ויעסוק בשאלות אלה ובנוספות במסגרת מחקרים, סדנאות ובכנסים הבאים.

עבור לתוכן העמוד