תקנון

תקנון אתר מכון פישר

 

השימוש באתר מכון פישר (להלן: "האתר") ובתכנים המוצגים בו וכל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן

 

 זכויות קניין

כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר, שייכים באופן  בלעדי למכון פישר (להלן : "המכון"). אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא  ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא  את המידע והנתונים המופיעים באתר ללא הסכמת המכון מראש ובכתב , כמו כן אין לעשות בהם כל שימוש למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים , ובלבד שהשימוש יעשה בהתאם לדין.

 

סימנו המסחרי של האתר ובכלל זה לוגו המכון הינו קניין המכון בלבד. אין לעשות בו שימוש ללא הסכמת המכון מראש ובכתב.

 

אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת/הסכמת המכון בכתב ומראש.

 

תוכן האתר

המכון ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובכל מכשיר קצה המפורטים בתקנון זה ובכלל, בהם הם מופיעים. תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.

 

המכון לא תהא אחראי לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים באתר.  למען הסר ספק, המכון לא ישא באחריות גם בקשר עם תכנים המופיעים באתר ואשר נמצאים תחת קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים.

 

תוכן פרסומי

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר זה הינם באחריות המפרסמים בלבד. אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא.

 

השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

קניה באתר

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו בקפידה הוראות תקנון זה, שכן ביצוע קניה דרך האתר מעיד על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

  

רשאים לעשות שימוש באתר ולרכוש את המוצרים המוצעים למכירה, לרבות הרשמה לכנסים ואירועים כל מי שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן:

 

·         מלאו לו 18 שנים

·         ברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

·         ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 

ניתן לבצע פעולות קניה והרשמה גם באמצעות הטלפון.

 

 

באתר ניתן לשלם עבור הרשמה לכנסים ואירועים שמארגן המכון.

 

התשלום מבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי הנמסרים באתר או בטלפון.

 

הדף בו מבוצע התשלום נמצא על שרת של חברת סליקה מוכרת העומדת בכל תיקני אבטחת המידע.

 

יש להקפיד על הזנת כתובת המיל בטופס ההרשמה.  מערכת ההרשמה והתשלום שולחת לכתובת המיל שהזין המשלם קבלה.

 

ביצוע תשלום לאירוע שמקיים המכון יזכה את הנרשם להשתתף באירוע. העברת זכות ההשתתפות באירוע לגורם אחר מחייבת אישור של המכון.

 

המכון רשאי להפסיק הרשמה לכל אירוע בכל שלב.

 

ביטול עסקה

המכון רשאי לבטל הרשמה של אנשים שאינם מתאימים להשתתף באירוע על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לנמק את החלטתו. במקרה של ביטול הרשמה יוחזר לנרשם מלוא התשלום ששילם למכון.

 

נרשם יכול לבטל את ההרשמה ולקבל את כספו חזרה עד יומיים לפני מועד הכנס / אירוע אליו נרשם.  לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי ההרשמה.

 

פרטיות

 

הפרטים האישיים שימסרו על ידך בעת ההרשמה והתשלום יישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר.

 

מקום שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבית המשפט בתל - אביב.

 

עבור לתוכן העמוד