בקשה לסיוע במימון מחקר

 

מכון פישר מסייע במימון למבצעים מחקרים בתחומי הפעילות של המכון, לאחר שמחקרים אלה אושרו על ידי הועדה האקדמית של המכון.

 

תהליך אישור המימון כולל:

  • הגשת הצעה מפורטת למחקר.
  • הגשת בקשה לסיוע במימון המחקר.
  • מיון ראשוני באחד ממרכזי המכון לפי נושא המחקר.
  • אישור הועדה האקדמית של המכון.

 

להלן נוסח בקשה לסיוע במימון מחקר:

 

  1. עיקרי הבקשה

                                 א.         נושא המחקר המוצע.

                                 ב.         רקע / הסבר כללי.

                                  ג.          המבקשים (פירוט שמות ותארים).

                                 ד.         תקופת הזמן המוערכת לסיום המחקר.

                                 ה.         העלות הכוללת של המחקר והסיוע המבוקש.

 

  1. המבקשים (פרט על כל אחד מהם)

                                 א.         שם ומשפחה.

                                 ב.         פרטים עיקריים.

                                  ג.          שרות צבאי

                                 ד.         השכלה ותארים

                                 ה.         רקע תעופתי (אם יש)

                                   ו.          עבודות ומחקרים קודמים.

                                  ז.          ניסיון וכישורים בתחום המחקר המבוקש

 

  1. המחקר (פירוט ונתונים)

                                 א.         המטרה / ההישגים הנדרשים.

                                 ב.         ליווי אקדמי (אם יש) ועל ידי מי.

                                  ג.          מחקרים נוספים בתחום והערכתם.

                                 ד.         מקורות המידע ועלותם (אם יש)

                                 ה.         התועלת הנוספת של המחקר המבוקש.

                                   ו.          יכולת היישום של המחקר והעלויות הכרוכות בכך.

                                  ז.          שלבי המחקר / מועדי הגשה, אמצעים וכ"א.

                                 ח.         פירוט סעיפי העלות.

                                 ט.         מממנים נוספים וחלקם

 

תנאי ההתקשרות

הגשת בקשה מפורטת ומלאה, בצירוף אישורים, תעודות ומסמכים.

הסכמה לזכויות מכון פישר על פרסום המחקר ואופן השימוש בו בעתיד.

הסכמה בכתב לביצוע מצד מעבידו של המבקש.

חתימה על חוזה התקשרות כתנאי לקבלת הסיוע.

עבור לתוכן העמוד