ידיעון מספר 45 - יוני 2010

 


 

 

ידיעון מספר 45 – יוני 2010

 

ידיעון מכון פישר מופץ בדואר אלקטרוני אחת לחודש.  בידיעון מידע על פעילויות המכון:
כנסים, אירועים, פרסומים חדשים וכן תקצירי חדשות תעופה וחלל מהארץ ומהעולם.
להרשמה לקבלת הידיעון (חינם)
הקש כאן


 

מכון פישר מברך את בוגרי קורס טייס 160

ומאחל יום חיל אויר שמח לקוראים

 


 

 

המרכז לחקר הכוח האווירי והעימות האסימטרי

 

להאזנה להרצאות היום השני של הכנס הקש כאן. יתר ההרצאות יועלו לאתר בקרוב

 סיכום הכנס השישי לבטחון לאומי: "הכוח האווירי ואתגרי מדינת ישראל"

 לקראת המעבר מהמאה העשרים למאה העשרים ואחת היו לא מעט השערות והערכות לגבי כיווני ההתפתחות של הכוח האווירי. מטרת הכנס היתה להסתכל על הערכות אלה ולהעמיד למבחן תפיסות ומחשבות תקפות לגבי מהות הכוח האווירי.

 

הכנס עסק במספר נושאים:

- מהות השינויים בטבע המלחמה ו/או הלוחמה והשינויים שחלו בתפיסות הלוחמה של היריבים.

- הסתכלות ביקורתית על בניין הכוח ואתגרי חיל האוויר לאור השינויים בטבע המלחמות ותפיסות הלוחמה של היריבים.

- דיון תפיסתי בשילוב הנדרש בין הזרועות השונות לאור אותם שינויים.

- הסתכלות ממוקדת יותר על העימות האסימטרי בהנחה שמרכזיותו הולכת וגדלה, כך גם מורכבותו.

- התפתחויות טכנולוגיות בכל הקשור להטלת חימוש מהאוויר ודרך האוויר.

- מושב מסכם בהשתתפות מפקדי חילות אוויר לשעבר מהארץ ומרחבי העולם.

 

השתתפו בכנס מרצים בכירים מחו"ל ומהארץ, החל מהדרג הפוליטי, העוסק באסטרטגיה מדינית צבאית, המשך בקציני צבא בכירים בהווה ובעבר, באנשי התעשיה הבטחונית וכן מהאקדמיה. ראוייה לציון מיוחד השתפות מפקדי חילות אוויר לשעבר מרחבי העולם. בנוסף שילבנו בכנס גם מרצים וחוקרים צעירים יותר וחדורי רוח קרב. ההרצאות, שהועברו במהלך הכנס, תסוכמנה ותיערכנה על מנת שתוכלנה לשמש את כל מי שיחפוץ בכך.

 

מושבי הכנס:

 

השינויים באופי המלחמה / לחימה: נראה שהויכוח לגבי השאלה האם השינוי הוא באופי המלחמה או במאפייני הלוחמה הוא ויכוח מעט אנאכרוניסטי שכן ללא ספק חלו שינויים משמעותיים המחייבים דרך חשיבה ופעולה שונה מבעבר. לעניין זה מתחבר נושא העימות האסימטרי. ההערכה במכון פישר היא שלמושג זה יש פוטנציאל רב בהסבר התופעה וביכולת לחשוב על פתרונות רלבנטיים. מכון פישר יתייחס לכך בהרחבה במסגרת מחקר שיתצפרסם בעתיד הקרוב.

 

השינויים בתפיסות הלוחמה של היריבים ואתגרי חיל האוויר: ההרצאה בנושא השינויים בתפיסות הלוחמה של היריבים הבהירה שאכן חלו שינויים משמעותיים, חלקם נבעו מתפיסת היריבים נחיתותם הצבאית, במיוחד מול העוצמה האווירית של המערב, וחלק אחר מהשינויים נעשה לאור התפתחות תפיסות בלתי תלויות.

 

המושב שעסק באתגרי חיל האוויר תאר את הפער שנוצר ואת הפיגור שלנו בהתאמת יכולותינו אל מול השינויים שחלו אצל היריבים. אחת הדוגמאות היא הבנת המורכבות של המושג "הגנת שמי המדינה". לאחר שנים רבות בהן הצליח חיל האוויר לשמור על שמים נקיים מצליחים היריבם לחדור, בדרכים שונות מבעבר, את מערכת ההגנה האווירית. אין ספק שהמושג מחייב חשיבה מחודשת.באופן רחב יותר חשף מושב זה את מציאות לפיה היכולת של חיל האוויר לבצע מהלכים בעלי אלמנט הכרעתי הולכת וקטנה ולכן מחייבת חשיבה מחודשת על תפיסות ועל בניין הכוח.

 

חיל האוויר כיישות אסטרטגית: מספר דוברים, מהארץ ומהעולם, החל מהמרצה הפותח, השר לעניינים אסטרטגיים, וכלה במפקד חיל האוויר האוסטרלי לשעבר, התייחסו למעמדו המיוחד של חיל האוויר בין שאר הזרועות. הטענה היתה שחיל האוויר, בשל הפרספקטיבה המאד ייחודית שלו, מחויב בהסתכלות אסטרטגית רחבה, דומה לזו של המטכ"ל. אין מחלוקת, כמובן, לגבי זה שחיל האוויר מבצע משימות שתכליתן אסטרטגית. הטענה היא שאסור לחיל האוויר להסתפק בכך, להמתין להגדרת והטלת משימות, חשובות ככל שתהיינה, אלא הוא חייב להיות שותף לעשיית האסטרטגיה. גם לנושא זה יתייחס מכון פישר בהרחבה בעתיד הקרוב. החשיבה האסטרטגית נדרשת גם בשל ההבנה שמורכבות העימותים מחייבת , מעבר לשיתוף הפעולה הבן זרועי, גם שיתוף פעולה בין ארגוני.

 

מושב בניין הכוח והמושב הטכנולוגי: במושבים אלה הוצג הויכוח לגבי מהות המושג "כוח אווירי" ולגבי האפשרות שתפיסת מטוס הקרב המאוייש מאפילה על האלמנטים האחרים ופוגמת ביכולת לפתח תפיסות ובניין כוח מאוזנים יותר. במושבים אלה הוצגו מרכיבים שונים, חלקם בעלי זיקה ברורה למושג כוח אווירי וחלקם האחר נמצא בתפר ומחייב בחינה מחדש של המושג. האם ההגדרה נובעת מהפלטפורמה (כל מה שמוטל מהאוויר) או מהמטרות (רחוקות, אסטרטגיות).

 

מושב מסכם: מושב מפקדי חילות האוויר לשעבר היה מרתק. מושב זה אפשר למאזינים להבין בעיות אזוריות וגלובליות כפי שהן נתפסו על ידי מפקדים בכירים שהיו מעורבים בעשיית אסטרטגיה. למרות הייוחדיות של כל מדינה ומדינה, מטעמה הופיע המפקד הבכיר, היו לא מעט סוגיות גנריות הקשורות לכוח אווירי בכלל. אחת מהשאלות הללו היתה האם ניתן להכריע באמצעות כוח אווירי מערכות. לשאלה זו לכאורה ניתנה תשובה לקראת סוף המאה העשרים – בעקבות המערכה ביוגוסלביה. מסתבר שהמציאות מורכבת הרבה מכפי שנצפתה, והיכולת של מעצמות או מדינות מפותחות להכריע יישויות חלשות מהן בהרבה באמצעות כוח אווירי איננה ברורה כלל וכלל. על רקע זה היה מעניין במיוחד לשמוע את ביקורתו של מפקד חיל האוויר האמריקאי, גנרל מוסלי, על הטלת המגבלות על הפעלת הכוח האוויר באפגניסטן. הגבלות אלה נובעות מתפיסה לפיה המאבק על ה: " Hearts and Minds " של האוכלוסיה המקומית והנצחון שם חשוב ומשמעותי יותר מההכרעה הצבאית של כוחות הטליבן.

 

לאור איכות וחשיבות ההרצאות, שהועברו במהלך הכנס, החליט מכון פישר לערוך אותן במתכונת של אסופת מאמרים בתקווה שהן תסייענה לאלה שעושים במלאכה. המכון ימשיך ויעסוק בשאלות אלה ובנוספות במסגרת מחקרים, סדנאות ובכנסים הבאים.

 

 

המרכז לחקר החלל והכטב"ם

הלוויין אופק 9 שוגר בהצלחה לחלל באמצעות משגר הלוויינים הישראלי שביט

ביום שלישי, 22.06.10 בשעה 22:00 שוגר בהצלחה לחלל הלוויין "אופק - 9", באמצעות משגר לוויינים מסוג "שביט". עם הצבת הלוויין במסלול סביב כדור הארץ הוא עבר סדרת בדיקות, המיועדות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו. הלוויין הוא לוויין צילום בעל יכולות טכנולוגיות מתקדמות.

 

 

שיגור אופק 9

נתוני הלוויין העיקריים:

משקל: כ- 300 ק"ג

גובה: 2.3 מטר

רוחב במצב כנפיים פרושות: 3.6 מטר

קוטר במצב כנפיים סגורות: 1.2 מטר

אורך חיים: מעל 4 שנים

רזולוציה במרחק של 500 ק"מ – טובה מ 70 ס"מ

רוחב פס סריקה – כ 7 ק"מ

דיוק איכון אובייקטים בתמונה – 20 מטר

להרחבה
 

תחרות FIRST
במהלך חודש יוני התקיים כנס איגוד תעשיות ההיי-טק בבנייני האומה בירושלים.

במסגרת הכנס זכו תלמידי FIRST ישראל מתיכון מכבים רעות ומהישיבה התיכונית "כפר גנים" בפתח תקווה להציג את הרובוטים שבנו במסגרת תחרות הרובוטיקה FRC בעונת 2010 Breakaway.

כמו כן, במהלך האירוע זכו לפגוש את יושב ראש בנק הפועלים מר יאיר סרוסי ולהציג לו את האתגר עימו התמודדו במהלך השנה.

 

 

בתמונה תלמידי מכבים רעות עם יו"ר בנק הפועלים, יאיר סרוסי

 

לאחר שש שנות פעילות של FIRST בישראל, זוכה הארגון לקבל אות הוקרה מלשכת המסחר אמריקה ישראל עבור תרומתו ופועלו לעידוד וקידום לימודי המדע והטכנולוגיה. במסגרת אירוע שהתקיים ב-15 ביוני בבית שגריר ארצות הברית, נכחו יו"ר הפרויקט מר אביהו בן נון, אסף אגמון – מנכ"ל, מר בני קידר ופרופסור מנחם כפתורי ביחד עם נציגי קבוצת תיכון אביב רעננה זוכי פרס היו"ר בתחרות FRC העולמית לעונת 2010.

 

האסטרונאוט מייק מסימינו אשר טס לחלל פעמיים בשנים 2002 ו- 2009, הגיע לארץ לסבב הרצאות. במהלך ביקורו בארץ הרצה בפני תלמידי ביה"ס תיכון אביב ברעננה.

 

 

 

 

המרכז למחקר בטיחות ובטחון בתעופה
לידיעון בטיחות מורחב

 

עברה חצי שנה…
כמעט חצי שנה חלפה ותמונת הבטיחות לשנה זו אינה טובה בהשוואה לממוצע העשור הקודם. במידה ותישמר המגמה השלילית תסתיים שנה זו כאחת הגרועות בהיסטוריה של התעופה האזרחית.

שתי תאונות נוספות שאירעו בשנה שעברה, האחת של Colgan Air בבפאלו ניו-יורק ארה"ב והשנייה של Turkish Airlines בסחיפול אמסטרדם, לא גרמו אומנם למספר הרוגים גבוהה אולם להערכתי תהיה להן השפעה מרחיקת לכת על החקיקה בתחום שעות התעסוקה לצוותים ואופן האימונים לטיסה במטוסי Glass Cockpit , ימים יגידו.

 

ראוי לציין שאף אחת מהתאונות אינה של מוביל מערבי מהשורה הראשונה של תעשיית התעופה. את שלוש החברות האזרחיות שברשימה אפשר להכליל תחת הכותרת, חברות Low Cost .

ניתן לומר (בזהירות המתבקשת) כי חברות מסוג זה אינן עומדות באותם סטנדרטים בטיחותיים כמו המובילים הגדולים.

לתאונה של מטוס חיל האויר הפולני יש היבטים שונים שאינם אופייניים לטיסת נוסעים שהופכים את האירוע לתאונה חריגה. הרכב הצוות, הנוסעים המכובדים, הלחץ לנחות, תנאי מזג האוויר החריגים, חוסר המכשור בשדה היעד ועוד ועוד. לאחרונה פורסם כי בעת הגישה נכח בתא הטייסים גם מפקד חיל האוויר הפולני וכן דמות נוספת שזוהתה בוודאות אולם זהותה לא פורסמה עד כה.

 

תאונת המטוס ההודי במנגלור
Air India Express flight IX812 (חברת בת זולה של Air India ) מדובאי למנגלור הודו.
המטוס נחת על מסלול 24 שאורכו לנחיתה 2450 מטר בתנאי מסלול רטוב. המטוס לא הצליח לעצור, גמר מסלול והמשיך לתוך ואדי מיוער בהמשך המסלול והתלקח.
על המטוס היו 166 נוסעים ואנשי צוות, 8 מתוכם ניצלו.
המטוס עצמו 737-800 היה בן שנתיים וחצי לערך והצוות היה מנוסה יחסית.

למטוסי 737-800 שהם הדגם החדש הארוך יותר של מטוסי ה 737 מהירות גישה גבוהה מזו של הדגמים הקצרים יותר.כתבות בנושא:

http://www.flightglobal.com/articles/2010/05/23/342323/crashed-indian-737-touched-down-slightly-long-ministry.html

http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20100522-0

 

 

עדכון מתאונת המטוס הפולני
לאחרונה פרסמה הטלוויזיה הפולנית סרטון אנימציה המתאר את הקלטות שמע מטיסת התאונה. רוב המלל בפולנית וחלקו הקטן מתורגם לאנגלית. למרות זאת אין צורך להבין פולנית ע"מ להבין את הדקה האחרונה. עפ"י הסרטון, בערך 40 שניות לפני הפגיעה בקרקע, מתחילה מערכת ה EGPWS להתריע ברצף על פגיעה צפויה בקרקע אולם הצוות ממשיך בתהליך.
קישור לסרט הווידאו

עדכון מתאונת המטוס הלובי – אולי האשמה היא בשמש?
התאונה אירעה בטיסת קו מיוהנסבורג דרא"פ לטריפולי לוב, בגישה לנחיתה למסלול 09 בדיוק בשעת הזריחה. המטוס התרסק כ- 900 מטר לפני המסלול וכ 200 מטר מדרום לקו הגישה. כ 70 מהנוסעים היו נוסעים הולנדים. על מסלול 09 אין גישה מדויקת (ILS) כמו כן, באותו יום גם מכשיר ה VOR בשדה לא היה שמיש. דהיינו, בוצעה גישת NDB שדורשת השגת קשר עיין מוקדם עם המסלול ויתכן כי סנוור השמש שיחק תפקיד בתאונה זו.

 

כתבה בנושא

 

 

עדכון מתאונת המטוס האתיופי
Ethiopian flight ET409 המריאה מבירות על מסלול 21 בשעה 02:35 כאשר באזור שרר מז"א חורפי אולם לא חמור במיוחד. הקופסאות השחורות של המטוס נמצאו כך שסביר שהתאונה תפוענח. מידע שדלף מהחקירה מלמד על כך שהחקירה מתמקדת בחקירת הגורם האנושי והכיוון העיקרי הוא אובדן התמצאות מרחבית של הצוות.
להלן שרטוט של הנתיב המשוער של המטוס לאחר המראה

 

 

כתבות בנושא

http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20100125-0

http://www.flightglobal.com/articles/2010/01/26/337637/ethiopian-737-failed-to-maintain-correct-heading-before.html

 

עדכון מתאונת Turkish Airlines באמסטרדם בשנה שעברה
לאחרונה התפרסם סרטון אנימציה המתאר את גישת המטוס לנחיתה.
למטוס תקלת מד גובה אלקטרוני וכתוצאה מכך המטוס "חושב" שהוא עומד לגעת במסלול ומערכת הכוח הממוחשבת סוגרת את המנוע לסרק. מספר התראות קוליות נשמעות בשל כך אך הצוות לא פועל בעניין.
כ 7 שניות לאחר התראת ההזדקרות הקברניט לוקח את הניהוג אבל המטוס נמוך מדי בשלב זה, פוגע בקרקע ומתפרק לשלושה חלקים. הקברניט היה בדרגה של מדריך ובתא ישב קצין ראשון נוסף בעמדת המשקיף.

קישור לסרטון

 

 

דוח סופי Colgan Air DHC-8-400, Buffalo NY, USA, 12 Feb 2009
תאונה חמורה (כ-50 הרוגים) שעוררה הדים רבים בארה"ב בתקשורת ובבתי הנבחרים.
למרות ממצאים נכבדים בנושאים של תכנית האימונים באותה חברה ושל תנאי התעסוקה בה, הדו"ח קובע כי הגורם לתאונה הוא פעולות הטייס ואינו מתייחס לגורמים ניהוליים אלו במסקנות.
הדוח קובע כי פעולת הטייס למניעת הזדקרות לאחר הופעת הסטיק-שייקר היא שגרמה לתאונה. גורמים מסייעים היו חוסר ערנות למהירות, אי שמירה על נהל קוקפיט סטרילי (לא לדבר על דברים שאינם קשורים בשלבים קריטיים של הטיסה), ניהול כושל של הטיסה ע"י הקברניט ונהלי תפעול לא נכונים של החברה בהיבט בחירת המהירות וטיסה בתנאי התקרחות.
עייפות היא אחד הגורמים ששיחקו תפקיד בתאונה בה נהרגו 50 איש.
למרות שינויים בתעשייה והרחבת המחקר בנושא עייפות, החקיקה בנושא שעות תעסוקה נשארה ללא שינוי במשך עשרות שנים. כבר 19 שנים שהנושא נמצא בראש סדר העדיפויות של ה
FAA. מאחר ובישראל פועלים עפ"י חוקי ה FAA גם לנו מאוד חשוב הטיפול בנושא זה. נקווה שאכן נראה טיפול ממשי בזמן הקרוב, זה בנפשנו.

קישור לסרטון אנימציה של ההתרסקות

 

 

עדכון תאונה מדרום אפריקה מטוס EMBRAER 135   של חברת SA Airlink - המסלול אשם!!

המטוס נחת בתנאים לא חריגים והיה במצב טכני טוב ולמרות זאת הוא גמר מסלול וניזוק קשה.

המסלול עבר ציפוי מחדש במסגרת תחזוקה ומניעת בלאי. נמצא כי ציפוי המשטח העליון של המסלול בחומר דוחה מים היה בשיעור גבוה מדי שגרם לו להיות בעל מקדם חיכוך נמוך יותר מהמותר.

 

 

דוח סופי תאונת Kenya Airways B737-800, Douala, Cameroon, 5 May 2007

המטוס היה בדרכו מחוף השנהב לניירובי עם נחיתת ביניים בקמרון. לאחר המראה מקמרון נכנס בשלב מסוים להטיה שלהלכה והתגברה כאשר הצוות לא מודע לכך. בהתקבל התראת זווית הטיה, כתוצאה מאובדן התמצאות מרחבית, ביצע הצוות פעולות מבולבלות ושגויות שהובילו את המטוס לכניסה לצלילה ספיראלית. בתאונה נהרגו 114 נוסעים ואנשי צוות.

עפ"י ממצאי החקירה, הקברניט שהטיס את המטוס, דיווח על הצמדת טייס אוטומטי לאחר המראה והפסיק בהטסה ידנית. למרות הדיווח בתא, הטייס האוטומטי לא נצמד והמטוס החל לגלגל באטיות מבלי שהצוות יבחין בכך .

לדו"ח התאונה המלא 
 

 

אל תאמינו... לכול מה שמפורסם ברשת

קצת פולקלור. 4 מקרים מעולם התעופה שהתפרסמו לאחרונה אולם כולם הונאות.

 

אובדן כנף במופע אווירי

מדובר באובדן כביכול של כנף בעת מופע אווירי וביצוע נחיתה מדהימה ע"י טייס מוכשר.

אז האמת היא שמדובר בסרטון שבו שולבו צילום אמת וצילום טיסן הדומה להפליא למטוס האמיתי. דומה אבל קצת שונה. אגב, הטייס שטען שהשתתף במרוצים האוויריים של רד-בול משקר במצח נחושה.
לסרטון

 

 

תמונות מתאונת אייר פראנס 447 

פורסם כאילו התמונות נלקחו מכרטיס זיכרון שנמצא במצלמה של אחד הנספים. כמובן שלא היה ולא נברא. פרט קטן... התאונה התרחשה בלילה, בחושך...  מספרים שהתמונה לקוחה מסצנת הפתיחה של הסדרה "אבודים"….

 

 

 

 

מיחזור אירוע שאיבת מכונאי לכונס 737

ב 27 באפריל השנה פורסם באתרים של "יודעי דבר" בתעופה בישראל.

ארוע רע במיוחד לקונטיננטל באל פסו....
ב-27 באפריל השנה, נשאב עובד קבלן של חברת קונטיננטל אל תוך מנוע סילון של בואינג 737-500 ונגרס למוות. מדובר בארוע שני של קונטיננטל באותו שדה. ארוע נוסף אירע בשנת 2006 כאשר בעת הרצת מנוע בעוצמה של 70% נשמט כובעו של אחד המכונאים. מכונאי נוסף שניסה לתפוס את הכובע, איבד שיווי משקל ונשאב אל תוך המנוע ונהרג. אין ספק שארוע שני באותה חברה (נוסף ב-16 בינואר 2006), ובאותו מקום עשוי להצביע על נהלים תפעול או אכיפה בעייתיים.

מבדיקה מול החברה, היה רק אירוע אחד בשנת 2006.

 

אפר וולקני – אל תאמינו...

פיצוץ מנוע כתוצאה מטיסה דרך ענן אפר וולקאני, תמונות של מטוס ססנה דו מנועי שסבל כביכול מנזק כתוצאה מטיסה דרך ענן וולקאני.

 

אבל בפועל – תקלת מנוע

אגב אפר וולקאני, תמונות מדהימות של התפרצות וולקאנית

 

  

חדשות מעולם התעופה
באדיבות     Guri Palter at Airosafety.com

 

Col. Dawn Dunlop    טייסת הF-22        הראשונה בחא"א קיבלה את הפיקוד על
  412th Test Wing at Edwards Air Force Base
להרחבה

 

חברה אמריקאית מפתחת מכשיר מבוסס גלי רדיו מילימטרים לאיתור "גופים זרים"

להרחבה

 

בתחילת דצמבר יסתיים משפט הקשור בתאונת מטוס הקונקורד. לא צפויים לקחים בתחום הבטיחות

להרחבה

 

משרד התקשורת האמריקני אוסר את המשך השימוש במשואות הצלה בתדר המסורתי 121.5.

ההחלטהגורמת למאבק בין התעופה הכללית בארה"ב למשרד התקשורת עקב אי מתן זמן מספיק למעבר לתדר החדש, 406.0   הנסקר ע"י לוויינים.

להרחבה

 

מרכז מידע

פרויקט הספרייה הדיגיטאלית להיסטוריה ומורשת חיל האויר יוצא לדרך.
במסגרת הפרויקט יועלו לאינטרנט בשלב ראשון 40 ספרי היסטוריה, סיפורת וביוגרפיות על חיל האויר.

בחודשים האחרונים נאספו תרומות למימון הפרויקט מ 40 קצינים בכירים יוצאי חיל האויר, והתקבלו אישורי המולי"ם והמחברים. בחודש הבא נתחיל לבנות את אתר האינטרנט ולסרוק את 40 הספרים הראשונים.

הספרים שיועלו לאינטרנט יהיו פתוחים לציבור הרחב ללא תשלום וניתן יהיה להורידם גם לקוראים אלקטרונים.

 

סרטי ווידאו של ההרצאות בכנסי מכון פישר עולים לאתר המכון
סרטי וידיאו מהכנסים האחרונים עולים בהדרגה לאתר האינטרנט של מכון פישר.

הקישורים לסרטים נמצאים בארכיון האירועים תחת הקישור כנסים ואירועים.

 

אתר האינטרנט של המכון באנגלית עלה לרשת בעיצוב מחודש

 

 

 דרושים מתנדבים לסיוע בקיטלוג אוסף הסרטים של מרכז המידע. העבודה כוללת: צפיה

 בסרטים, הכנת תקציר וסיווג לפי נושאים.  נא להתקשר לעמוס טל.  050-6888809.

 

 


 

ידיעון מכון פישר מופץ בדואר אלקטרוני אחת לחודש.  בידיעון מידע על פעילויות המכון:
כנסים, אירועים, פרסומים חדשים וכן תקצירי חדשות תעופה וחלל מהארץ ומהעולם.
להרשמה לקבלת הידיעון (חינם)
הקש כאן.


 

עבור לתוכן העמוד